ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα


η χρονική προτεραιότητα της αίτησης καθορίζεται απο την πρωτοκόλληση στο μητρώο,
και όχι απο την υποβολή της παρούσας.
η προώθηση/καταχώρηση στο μητρώο γίνεται, μετά από έλεγχό μας,
σε διάστημα μικρότερο της μιας ημερολογιακής ημέρας.
 
Αιτούμενο Όνομα Χώρου: *

ΣTOIXEIA AITOYNTOΣ:
β. Νομικό Πρόσωπο:
Επωνυμία:  *
Διακριτικός Τίτλος:
Νομική Μορφή: *
Αντικείμενο: *
ΑΦΜ/ΔΟΥ: *
Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη: *
Περιοχή, Χώρα:
Τηλέφωνο: *
Φάξ:
E-mail address: *
E-mail addr τεχνικής διαχείρισης:
κωδικός εξουσιοδότησης: +
Περιγραφή περιεχομένου του δικτυακού τόπου
που θα δημοσιοποιηθεί υπό αυτό το όνομα χώρου.
*
name servers:
Σχόλια:

ΣTOIXEIA AITOYNTOΣ:
γ. Νόμιμος Εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου:
Ονοματεπώνυμο:  *
ΑΦΜ/ΔΟΥ: *
αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου: *
Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη: *
Περιοχή, Χώρα:
Τηλέφωνο: *
Φάξ:
E-mail address: *
επιβεβαίωση E-mail addr: *
κωδικός εξουσιοδότησης: +
Σχόλια: