ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
DOMAIN NAME ALTERATION REQUEST

Τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι απαραίτητα
Fields marked with an asterisk(*) are compulsory


 
Όνομα Χώρου / domain name:
*
Επωνυμία δικαιούχου / owner's name:  *
ΑΦΜ - ΔΟΥ / VATno (inc CO symbol) : *
e-mail δικαιούχου / owner's e-mail address: *
κωδικός εξουσιοδότησης / domain password: +
τηλεφ. επκοινωνίας / contact phone: *αλλαγή καταχωρητή
σε ΗΩΣ -εικόνες
registrar transfer to EOS -images :

NO yes

Ανανέωση ονόματος χώρου:
domain name renewal:

NO yes

Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας δικαιούχου
alter owner's contact info:
NO yes
νέο e-mail / new e-mail address:
νέο fax / new fax number :
νέο Τηλέφωνο / new telephone number :

Αλλαγή εξυπηρετητών ονοματοδοσίας
alter name servers info:
NO yes
1st name server name:
1st name server ip address:
2nd name server name:
2nd name server ip address:
3rd name server name:
3rd name server ip address:
4th name server name:
4th name server ip address:

Σχόλια / comments: